Seanairgead, Airgead Nua

£6.99

Baile Átha Cliath, sa bhliain 1972. Déagóirí is ea Ruaidí agus Pancho, a rugadh is a tógadh i gceantar an Phoirt Thuaidh. Tà Ruaidí ag barr an ranga, agus tà sé sàrmhaith ag an mata. Bua eile ar fad atà ag Pancho - suimeanna airgid a aimsiú, seachas suimeanna a dhéanamh. Tà tuismitheoirí Ruaidí i mbun an Chomhair Chreidmheasa àitiúil. Bíonn athair Pancho i mbun drabhlàis i dtithe tàbhairne na cathrach gach là pà. Tà difear là agus oíche idir saol na mbuachaillí, ach is dlúthchairde iad mar sin féin. Là, agus é ag seachadadh nuachtàn mar is gnàch, siúlann Ruaidí isteach san àit a ndearnadh robàil. Is amhlaidh a bhris gadaithe isteach i dteach 'chailleacha an Phoirt Thoir', beirt deirfiúracha aosta. Ach d'fhàg na gadaithe airgead ina ndiaidh. Tà rogha mhór le déanamh ag Ruaidí agus Pancho... The city is Dublin, the year is 1972. Redser and Pancho are two teenagers from the North Wall. Redser is top of the class, especially good at maths. Pancho's knack is for finding money, not adding or subtracting it. Redser's parents run the local credit union. Pancho's dad runs riot in the city pubs on pay day. The boys' worlds could not be further apart. Yet the pair are the best of friends. One day, on his regular paper round, Redser stumbles upon the aftermath of a crime. Two elderly sisters, 'the East Wall witches', have been burgled. But the robbers haven't taken all the money. Redser and Pancho are about to face their biggest dilemma ever...